28 sierpnia 2019

Nasza głęboka potrzeba

Nasza głęboka potrzeba

Codzienną lekcją naszego życia z Bogiem, jest uczenie się całkowitego polegania na Nim!

Gdzieś w głębi serca każdej wierzącej osoby, jest głębokie pragnienie i potrzeba uczestniczenia w tym, co historia i przeczytane świadectwa z pół misyjnych nazwały przebudzeniem.
Na czym polega i od czego się rozpoczyna duchowe przebudzenie?
Jak rozpoznać symptomy przebudzenia?
Czy możemy mieć w nim świadomy udział, czy jest to suwerenne dzieło Ducha Świętego?
Od jakich rzeczy zazwyczaj się rozpoczyna?
To tylko kilka pytań na jakie poszukamy odpowiedzi podczas tego zwiastowania.