Wpis

Pragniesz by przekleństw

Pragniesz by przekleństw swych grzechów się zbyć Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi O pójdź byś zawsze pokojem mógł żyć Gdyż nas święta oczyszcza krew O jest moc, moc, o przecudna moc W świętej krwi, w świętej krwi O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc W świętej Zbawicielowej krwi Czy chciałbyś żądz...

Wpis

Pragnę Twojej obecności

Pragnę Twojej obecności Spragniony jestem Ciebie wciąż Jezus mój Pan, radość ma Zmieniłeś mnie miłością swą Teraz jestem tylko Twój Z głębi serca wznoszę pieśń Ja kocham Cię, kocham Cię Jezu Moje serce będzie z Tobą zawsze już Jezu, sprawiedliwy Panie Któż by, mógł dorównać Ci Każdy lud pokłoni się Władco narodów Wychwalam Ciebie I...

Wpis

Poprzez góry

Nasze domy wypełnisz tańcem I ulice radością Swą Gdy ugniemy się przed Tobą I będziemy modlić się Poprzez góry i doliny Uwielbienie wznosi się Obecnością Swoją Panie Dziś wypełnij cały świat Twoje światło niech rozjaśnia Naszą drogę w każdy dzień Twoja chwała niech wypełni Całą ziemię, cały świat Poprzez góry i doliny Uwielbienie wznosi się...

Wpis

Pierwsza gwiazda

Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas Gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas Niech pierwsza gwiazda, by do spotkania wszystkim nam powód dać Byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać Do mamy chcesz i taty Lecz dzisiaj to już światy dwa Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle...

Wpis

Panie twa łaska nad nami jest

Panie Twa łaska nad nami jest Twoja miłość przychodzi wciąż Działasz w mocy pośród nas Przenikasz serca gładzisz grzech My chcemy więcej Ciebie Więcej łaski Twej Pragniemy więcej mocy Więcej miłości Twojej

Wpis

Panie Twa dobroć

Panie Twa dobroć i Twe miłosierdzie są wieczne Wszystkie narody i pokolenia i każdy język niech odda Ci cześć Wielbimy Cię alleluja Alleluja Wielbimy Cię Tyś dobry Bóg Dobry jest Bóg Dobry jest Bóg cały czas, cały czas dobry jest Bóg

Wpis

Panie pragnę kochać Cię

Panie pragnę kochać Cię Coraz mocniej z dnia na dzień Jesteś wspaniałością mą Panie pragnę kochać Cię Wszystko daje Jezusowi Z Jego łaski pragnę żyć Czy ktoś może zgłębić miłość, Którą Bóg okazał nam? Jak cudowna jest ta chwila gdy przebywać mogę z Nim Widzieć piękno Jego chwały I kochać Go

Wpis

Panie mój przychodzę

Panie mój przychodzę dziś Serce me skruszone przyjm Skłaniam się przed świętym Tronem Twym Wznoszę ręce swoje wzwyż Miłość mą wyznaję Ci Uwielbiam Ciebie w duchu Uwielbiam w prawdzie Cię Życie me oddaję Tobie, uświęć je!

Wpis

Panie chwalę imię Twe

Panie chwalę Imię Twe Wznoszę pieśni uwielbienia Zawsze jesteś blisko mnie Darzysz łaską przebaczenia Przyszedłeś z nieba na świat By drogą być Dałeś przybić się na krzyż By grzech mój zmyć Nie zatrzymał Ciebie grób Niebo znów ujrzało Cię Panie chwalę Imię Twe