Wpis

Wszystko Tobie dziś oddaję

Wszystko Tobie dziś oddaję Wszystko Twoim musi być Chcę Cię, Jezu kochać zawsze W obecności Twojej żyć Wszystko daję dziś Wszystko daję dziś Jezusowi, memu Zbawcy Wszystko daję dziś Wszystko Tobie dziś oddaję Do nóg Twoich skłaniam się Radość świata zapomniana Uchwyć Jezu,uchwyć mnie Wszystko daję dziś Wszystko daję dziś Jezusowi, memu Zbawcy Wszystko daję...

Wpis

Wszystko możliwe jest

Gdy życie mnie przytłacza I tylko czuję strach Twe słowo żyje we mnie I wiem że jesteś tu Nadzieją mą Tyś I pewność tę mam W obietnicach swych Ty jesteś wierny Wszystko możliwe jest W imieniu Twym Ty dajesz obietnice W Chrystusie życie mam Me serce Cię uwielbia Nagrodą mą jest Pan Nie będę się...

Wpis

Wszelka chwała

Wszelka chwała, wszelka cześć Wszelka moc Twoja jest Święty Ojcze uwielbiam Cię Drogi Jezu mój Zbawco Duchu Święty czekam przyjdź Ześlij ogień, ześlij ogień

Wpis

Wszechmocny błogi Ojcze nasz

Wszechmocny, błogi Ojcze nasz, Wysłuchaj głos modlitwy mej! Ze źródeł Twoich dar mi dasz Wysławiam Imię chwały Twej Dobroci pełen jest nasz Bóg. W upadkach często znosi nas. My wrogom odpuszczamy dług, Więc obdarz łaską w każdy czas Mądrości Twojej wieczny blask, I zdrój radości zawsze trwa! Owocem Twoich wiecznych łask Niech będzie święta wola...

Wpis

Wspaniały Twórca

On zna me imię On zna mą każdą myśl On widzi każdą łzę gdy wołam słyszy mnie Wspaniały Twórca kształtuje wciąż mnie bo zanim powstał świat On moje życie znał On zna me imię On zna mą każdą myśl On widzi każdą łzę gdy wołam słyszy mnie Mam Ojca w niebie On nazwał mnie Swym...

Wpis

Wielki jest Pan nasz

Wielki jest Pan nasz godzien chwały i czci A Miasto Boga świętym miejscem jest Radością ziemi Pan Wielki jest Pan I w Nim zwycięstwo dane nam On mocnym Swym ramieniem wspiera nas Kolana skłońmy swe Wywyższać chcemy Panie Imię Twe I chcemy Ci dziękować Za Twą łaskę w naszym życiu W Tobie Panie pokładamy ufność...

Wpis

Wielki jest nasz Pan

Wielki jest nasz Pan Potężny jest nasz Bóg Wielki jest nasz Pan On stworzył cały świat Wywyższaj Boga dziś Królowi oddaj cześć Niech Bogu chwała brzmi On Stwórcą wszystkiego jest Jego imię jest większe niż każde inne imię Jego moc jest największa On stworzył niebo i ziemię

Wpis

Wieczny król

Wieczny Król, Wielki majestat Twój Niebo, morze, ziemia, Stworzone mocą Twą Wieczny Król, Wielki majestat Twój Zbawienia mego skała Schronienie duszy mej Wywyższamy Królu Cię, Twe imię Pokłoni każdy się przed tronem Twym Wywyższam Królu Cię, Twe imię Bo któż jest jak Ty, Któż taki jest jak Ty?

Wpis

Więcej nic

W obecności Twojej Chcę przebywać ciągle u Twych stóp Pragnę by ten święty moment Nie opuszczał mnie Nie jestem tu by prosić Jezu nic nie jesteś winien mi Otwieram swoje serce Panie mój Ja Ciebie chcę Przepraszam, kiedy robię coś bez Ciebie Przepraszam, kiedy śpiewam inną pieśń Zabierz mnie do miejsca gdzie Spotkałem Ciebie pierwszy...

Wpis

Wejdź do Pańskich bram

Wejdź do Pańskich bram z sercem pełnym wdzięczności Przyjdź do Pana z pieśnią chwał Błogosław Mu i dziękuj wciąż Głośno raduj się, On zbawienia naszą Skałą Pan nasz Dobry jest Jego łaska trwać będzie na wieki Pan nasz Dobry jest Jego łaska na wieki trwa